Gestionar el canvi en la transformació digital de la teva pime

Amb l’arribada de les noves tecnologies i la connectivitat, s’ha facilitat la manera de treballar durant els darrers anys, tant de manera presencial com remota.

Com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19, la majoria dels empleats i les empreses s’han vist obligades a adaptar-se amb rapidesa i de forma inesperada al treball en remot, amb les consegüents necessitats de digitalització del lloc de treball i l’adaptació dels empleats al mateix que, de vegades, suposa un autèntic repte per a les pimes.

Aquests canvis tan dràstics en la manera de treballar poden suposar un descens en la productivitat dels empleats, amb la pèrdua consegüent en el volum de vendes de l’empresa.

És en aquest punt quan cal una estratègia de gestió del canvi. La gestió del canvi és considerada per la Guia per a Business Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK) com un “enfocament estructurat per gestionar els aspectes de canvi relacionats amb les persones i l’organització per assolir els resultats comercials desitjats”, és a dir, consisteix en fomentar ladaptació de les persones duna organització cap a noves formes de treball, de manera que limpacte sobre la productivitat sigui mínima…

Continua llegint aquí

Font del contingut: Aquest article és propietat de Red.es, publicat a la web www.acelerapyme.gob.es
Data de publicació: 6 de juliol 2022Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa