Què és el Programa Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

3.067 M €
Període d’execució: 2022-2023

Més informació a www.kitgital.net

Qui es pot beneficiar?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i persones autònomes, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

SEGMENTS DE BENEFICIARIS IMPORT DEL BO DIGITAL
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 12.000€
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 6.000€
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000€

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa