Què és el programa Acelera Pyme Rural?

PIMEC i la Diputació de Barcelona, subvencionat per Red.es, posa en marxa el Programa Oficines Acelera Pyme Rural a la província de Barcelona, amb l’objectiu d’apropar i impulsar la transformació digital a les petites i mitjanes empreses, persones autònomes i emprenedores ubicades a entorns rurals. Aquest programa, sense cost per a les empreses, s’executa a través de diferents serveis com ara assessoraments tecnològics personals, seminaris, jornades i eines per al diagnòstic digital, entre altres.

Programa d’ajuts 100% subvencionat

Objectius

El propòsit d’aquest programa és aconseguir que el major nombre d’autònoms i pimes dels municipis de menys de 20.000 habitants de la província de Barcelona s’interessin en processos de transformació digital. Per això, s’ha dissenyat un itinerari per sensibilitzar i acompanyar a les empreses no digitalitzades en la seva digitalització , i posar-les en contacte amb el mercat tecnològic a fi que:

  • Entenguin la importància i els avantatges d’incorporar tecnologies digitals al seu negoci.
  • Coneguin les diferents tecnologies disponibles al mercat i quins àmbits de l’empresa són susceptibles de ser digitalitzats.
  • Analitzin el nivell actual de maduresa tecnològica de la seva empresa.
  • Coneguin les ajudes existents per finançar els processos de transformació digital.
  • Que tinguin els coneixements mínims sobre les diferents solucions tecnològiques existents per tenir una major capacitat d’interlocució amb possibles proveïdors tecnològics.
  • Facilitar la trobada amb empreses tecnològiques properes amb les quals dialogar, negociar i arribar a acords de contractació.

Les Oficines Accelera pime posades en marxa a tot Espanya per Red.es, entitat pública adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, compten amb un pressupost global de 23,8 milions d’euros euros, dels quals Red.es aportarà fins al 80% del pressupost subvencionable i les entitats beneficiàries la resta. Les actuacions estan finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation EU, en el marc de l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, la quarta mesura de l’eix d’actuació “ Digitalització bàsica per a les PIMES”, inclou la creació d’una xarxa d’Oficines Accelera Pime.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa