NOVETATS KIT DIGITAL

Dotació addicional de 1.000€ per empreses de menys de 3 treballadors i autònoms amb la possibilitat de subvencionar compra ordinadors i obertura de la convocatòria per empreses de més de 50 treballadors

 

S’estableixen dos nous segments de beneficiaris en funció del número de treballadors:

– Segment IV: empreses d’entre 50 i menys de 100 treballadors amb un import de 25.000€ (en aquest segment també s’hi inclouen empreses amb menys de 50 treballadors que tinguin consideració d’empresa mitjana al superar el volum de negoci anual i balanç general anual d 10 milions d’euros).

 – Segment V: empreses d’entre 100 i 250 treballadors amb un import de 29.000€.

Aquests dos nous segments disposaran de quatre categories noves (a més de les ja existents en convocatòries anteriors) per poder utilitzar el bo:

– Servei de Ciberseguretat Gestionada

– Gestió de clients amb IA associada per l’optimització de processos i agilitzar  interaccions amb els clientes.

–  Business Intelligence i analítica i IA associada per l’explotació de dades empresarials i la millora del procés de presa de decisions mitjançant la intel·ligència artificial especialitzada.

– Gestió de processos amb IA associada per l’automatització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatiu i productius de les empreses beneficiaris.

Un altre dels canvis introduïts és l’increment de l’ajut pels beneficiaris del Segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors), que passarà de 2.000 a 3.000€.

Aquests 1.000€ addicionals els podran rebre tant les empreses que no havien presentat la sol·licitud anteriorment com les empreses que ja havien sol·licitat l’ajut anterior de 2.000€ (que rebran els 1.000€ addicionals) per poder gastar en qualsevol categoria (respectant els límits establerts).

Per les empreses del segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors) també s’obra la  nova categoria “Lloc de feina segur”. En aquesta categoria serà subvencionable la compra de hardware com ordinadors portàtils i de sobretaula amb un ajut màxim de 1.000€ (els dispositius hauran de complir amb les prestacions mínimes indicades a la categoria).

Tot i que les bases reguladores han estat aprovades, encara està PENDENT DE PUBLICACIÓ LA DATA D’OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA.Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa