Més de 800 empreses han estat ateses per l’OAP

L’Oficina Accelera Pime Rural, que es va posar en marxa a principis d’any, ja ha atès 806 empreses. D’aquestes, un 75% es troben en municipis de menys de 20.000 habitants –que són els municipis als quals l’OAP s’adreça amb caràcter prioritari– i el 13% són empreses que estan a municipis de menys de 5.000 habitants. El desplegament de l’OAP al territori, amb les seves 12 oficines comarcals, està permetent atendre empreses de molts municipis diferents (165) i de totes les comarques amb un repartiment força coherent amb el teixit productiu existent als municipis de menys de 20.000 habitants.

Fins ara l’OAP ha realitzat 372 diagnosis digitals en les quals ha analitzat el nivell de maduresa digital de l’empresa segons diferents paràmetres: cultura digital, persones, producte, màrqueting digital, suport digital, ciberseguretat i orientació a dades.

Així mateix, l’OAP ha realitzat fins al moment 389 assessoraments per ajudar les empreses a iniciar el seu camí cap a la digitalització, obtenir ajuts, conèixer determinades tecnologies adients a les seves necessitats, etc.

Pel que fa al perfil de les empreses ateses per l’OAP durant aquests mesos, principalment han estat empreses de menys de 10 treballadors (41%), autònoms sense treballadors (32%) i emprenedors (11%), amb més de 10 anys d’antiguitat (50%) i de diferents sectors d’activitat, encapçalades pel comerç (12%), les activitats professionals i tècniques (8%), la indústria (9%) i la informació i la comunicació (7%).Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa