L’OAP ha atès empreses de 188 municipis diferents

L’OAP de la província de Barcelona, que va iniciar la seva activitat el gener del 2023, ha atès ja gairebé 1.800 empreses repartides per bona part del territori. Concretament, aquestes empreses es troben ubicades en 188 municipis, dels quals 146 tenen menys de 20.000 habitants, que són precisament aquells municipis als quals l’OAP s’adreça de manera preferent.

Dit d’una altra manera, l’OAP ha atès empreses del 55% dels municipis de la província que tenen menys de 20.000 habitants (264), fet que il·lustra una notable capil·laritat de l’OAP a l’hora de prestar els serveis, tant individuals com col·lectius, que s’han anat realitzant durant aquests mesos.

En aquest sentit, la desconcentració territorial de l’OAP en 12 subseus comarcals, així com la important tasca de prescripció i difusió dels 48 ens locals que han fet d’antena de l’OAP, expliquen aquesta capacitat de fer arribar aquests serveis de suport a la digitalització a molts municipis allunyats dels grans centres urbans de la província de Barcelona, siguin metropolitans o no. En aquest sentit, és destacable el fet que el 66% de les 1.800 empreses es troben ubicades en municipis de menys de 20.000 habitants.

Des del punt de vista territorial, les comarques en que s’han atès empreses de més municipis de menys de 20.000 són el Vallès Oriental (30 municipis d’un total de 36), el Maresme (20 municipis d’un total de 25), Osona (19 municipis d’un total de 39) i el Bages (17 municipis d’un total de 29).Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa