Les empreses ateses per l’OAP mostren un nivell de maduresa digital de 5,5 sobre 10

A partir de les dades agregades dels informes de diagnosi digital de les més de 400 empreses ateses per l’OAP, podem observar que en una escala de 10 el seu nivell mitjà de maduresa digital és de 5,5, un nivell força baix si bé habitual en les micro i petites empreses.

Així mateix, l’àmbit en què les empreses mostren un nivell superior és el que fa referència a les competències digitals i la predisposició per part de les persones a fer servir tecnologia. Per contra, l’escassa orientació a la utilització de dades per prendre decisions de gestió, així com el nivell de tecnologia existent per suportar els processos interns de gestió son els àmbits en què les empreses obtenen un resultat pitjor.

Per altra banda, les dades també mostren com el nivell de maduresa digital de les empreses és més gran com més gran és la seva dimensió. En aquest sentit, els emprenedors i autònoms presenten un nivell de maduresa de 5,33 (lleugerament inferior a la mitjana), mentre que les empreses de més de 10 i de més de 20 treballadors obtenen un valor superior a 6.

Finalment, cal destacar un nivell força divers de maduresa digital entre els diferents sectors d’activitat, on destaquen les activitats financeres i d’assegurances, les vinculades a la informació i la comunicació, l’educació i la indústria com a sectors amb majors nivells de maduresa digital. Per contra, l’hosteleria, el transport, les activitats artístiques i recreatives i el comerç son aquells que obtenen uns resultats més baixos.Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa