La presència digital: per què la cultura i la marca són fonamentals per al teu èxit online

Tota empresa té una marca a través de la qual els que la coneixen, la perceben, tant de forma en línia com offline. Actualment és a través del món digital, on aquesta marca guanya terreny. La presència a Internet fa que l’empresa arribi tant al seu públic objectiu de forma àgil, com a un públic més gran en general, augmentant així la seva promoció. És important la interrelació dels conceptes de marca, cultura i presència digital, ja que, per poder tenir una marca digital, la primera cosa és comptar amb una presència digital i prèviament amb una cultura digital. Per això cal tenir la voluntat d’estar present en aquest entorn i buscar les darreres tendències, cosa que constitueix la marca digital.

Quan parlem de marca, ens referim a un dels components intangibles d’una empresa que defineix el negoci i el diferencia de la resta. Actualment, és important parlar d’aquesta marca com a “branding digital”, o identitat digital, que és la representació d’aquesta marca en l’entorn digital. Els seus components són, el nom, el logotip, el color corporatiu, el disseny i els continguts que genera.

La cultura digital és el conjunt de pràctiques i valors que té una empresa quant a l’ús de la tecnologia digital en la seva operació. Aquesta es veu reflectida en laplicació de la tecnologia digital en les seves operacions. Els principals elements de la cultura digital són la innovació, l’agilitat, la comunicació digital, l’orientació al client i la millora contínua…

 

Continua llegint aquí

Font del contingut: Aquest article és propietat de Red.es, publicat a la web www.acelerapyme.gob.es
Data de publicació: 28 de juliol 2023Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa