Kit Digital: Requeriments i funcionalitats de la categoria Gestió de clients

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Aquestes solucions digitals ja estan definides i depenen de cada segment d’empresa, on la quantitat d’import del bo digital que es pot fer servir pot variar entre un segment i un altre.

A continuació us facilitem la informació per la solució de digitalització: Gestió de clients


Objectiu

Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

 

Imports

Per Segment III (de 0 a menys de 3 treballadors): 2.000.€
Per Segment II (de 3 a menys de 10 treballadors): 2.000€
Per Segment I (de 10 a menys de 50 treballadors): 4.000€

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 • Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de clients potencials (leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous leads de forma manual o per importació de fitxer. Les dades associades a cada lead haurà de permetre la seva gestió comercial per tal de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que impliqui l’enviament, al client potencial, d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.)
 • Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions o tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
 • Gestió documental: la solució ha d’incloure un software per la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’insertar i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats per els propis clients.
 • Disseny responsive: la interfície de la solució ha d’adaptar-se per ser funcional a qualsevol mena de dispositiu.
 • Integració amb diferents plataformes: disponibilitat d’APIs o Web Services per la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir eines de seguiment mitjançant indicadors KPI’s, pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. S’han de poder generar informes de seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ratis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals , perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.

Aquesta categoria inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

 • Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 40 hores de parametrització.
 • Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys 10 empleats): 30 hores de parametrització.
 • Segment III (Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.


Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa