Compleix el web de la meva empresa el Reglament General de Protecció de Dades?

Com ja saps, el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) és aplicable a totes les empreses que tractin qualsevol tipus de dada personal que identifiqui o permeti identificar una persona (com ara nom, adreça, correu electrònic, telèfon , adreça IP, identificador en línia, número de targeta bancària… i un llarg etc.). Usualment les empreses fan ús de llocs web ja sigui per donar visibilitat al vostre negoci, o fins i tot per oferir o prestar els seus serveis.

Des de les pàgines web solen recollir dades personals per mitjà de diverses formes com ara formularis o cookies. És per això que, tant si el teu negoci fa ús d’una pàgina web tan sols per donar visibilitat a productes o serveis, com si n’ofereixes a través d’ella (e-commerce), has d’assegurar-te que aquesta compleix tant amb la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) com amb la Llei de serveis de societat de la informació (LSSI).

Continua llegint aquí.

Font del contingut: Aquest article és propietat de Red.es, publicat a la web www.acelerapyme.gob.es
Data de publicació: 20 de juliol 2021

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa